เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เงื่อนไขการใช้บริการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาวันเข้าพัก

สิ่งที่ต้องนำเข้ามาวันพัก
1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาพร้อมเซ็นรับรอง
2. สมุดพกฉีดวัคซีนน้องแมว หรือถ่ายรูปส่ง
3. อาหารน้องแมวเพียงพอต่อการเข้าพัก
4. ทรายแมวเพียงพอต่อการเข้าพัก
5. ของเล่น ของรักของน้อง (ถ้ามี)

เวลาเช็คอิน-เช็คเอ้าท์

โรงแรมเปิดทำการตั้งแต่เวลา 10.00 น. และปิดทำการ 20.00 น. หากนำน้องมาเช็คอินในช่วงเวลาดังกล่าว จะทำการเช็คเอ้าท์ภายใน 20.00 น. วันถัดไป
เช่น นำน้องเข้ามาพักวันที่ 11 เวลา 19.00 น. พัก 1 คืน สามารถรับน้องกลับได้ภายในวันที่ 12 เวลา 20.00 น.
หากนำน้องเข้ามาพักวันที่ 11 เวลา 10.00 น. พัก 1 คืน สามารถรับน้องกลับได้ภายในวันที่ 12 เวลา 20.00 น.

หากมีการนำเข้าพักก่อน หรือหลังเวลาทำการ จะมีค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 50 บาท โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การนำน้องแมวออกมาเล่น

เราจะนำน้องแมวออกมาเล่น 1-2 ครั้งต่อวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่เข้ามาพัก โดยจะเล่นกับน้อง 15-20 นาทีต่อครั้ง พร้อมทั้งส่งรูปและคลิปวิดิโอให้กับเจ้าของ โรงแรมแมวของเราจะนำน้องออกมาเล่นทีละบ้าน ไม่นำออกมาเล่นพร้อมกันเพื่อความปลอดภัยของน้องแมวแต่ละบ้าน

ตัวอย่างการเล่นกับน้องแมว: !! ไปชมกันเลย !!

สุขภาพน้องแมว

เราให้ความสำคัญต่อสุขภาพของแมวของลูกค้าของเราทุก ๆ เจ้า น้องแมวที่จะนำมาฝาก จะต้องมีสุขภาพที่ดี ไม่เป็นโรค มีการฉีดวัคซีน ไม่เป็นเห็บ หมัด ไร รา หรือโรคผิวหนังใด ๆ เพื่อความปลอดภัยของน้องแมวทุก ๆ ตัวในโรงแรม

การเจ็บป่วยในโรงแรม

หากน้องแมวมีอาการเจ็บป่วยระหว่างการเข้าพัก ทางโรงแรมจะโทรแจ้งให้ผู้ฝากสัตว์เลี้ยงทราบในทันที หากผู้ฝากสัตว์เลี้ยงต้องการให้ทางโรงแรมนำสัตว์เลี้ยงไปรักษาที่โรงพยาบาล ผู้ฝากสัตว์เลี้ยงยินยอมที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด อาทิ ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาการป่วยของสัตว์เลี้ยง โดยทางโรงแรมแมวจะนำน้องไปยังโรงพยาบาลสัตว์ที่ใกล้ที่สุด หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่โรงแรมเลือก (เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย)

การจงใจทิ้งสัตว์เลี้ยง

หากผู้ฝากสัตว์เลี้ยง ไม่มารับสัตว์เลี้ยงกลับ ทางโรงแรมจะถือว่าผู้ฝากสัตว์เลี้ยงมีเจตนาทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง ทางโรงแรมจะดำเนินคดีตาม พรบ. คุ้มครองสัตว์ มาตรา 23 ให้ถึงที่สุด

ประเภทสัตว์เลี้ยงที่ให้บริการ

@Home Cat Hotel ให้บริการที่พักสัตว์เลี้ยงประเภทแมวทุกสายพันธุ์เท่านั้น ไม่ให้บริการสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นเป็นอันขาด เนื่องจากอาจส่งผลต่อแมวที่ลูกค้าท่านอื่นนำมาฝาก ทั้งสุขภาพกายและจิตใจ

การใช้งานกล้องวงจรปิดของโรงแรม

กล้องวงจรปิดที่ทางโรงแรมให้บริการ เป็นการให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าต่อการให้บริการของโรงแรม ทางโรงแรมทำการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดไว้อย่างน้อย 15 วัน หากมีเหตุอันควรใด ๆ ที่ผู้ฝากสัตว์เลี้ยงต้องการให้ทางโรงแรมดูภาพย้อนหลัง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามเงื่อนไขของโรงแรมไม่เกินวันที่ระบุไว้ และไม่อนุญาตให้ผู้ฝากสัตว์เลี้ยงเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดทุกส่วนหรือบางส่วนของโรงแรมให้บุคคลอื่นเป็นอันขาด ตามกฏหมาย PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล